Informații Admitere

Cod
Document
Aprobat

Admission information for non-EU citizens

Admitere români de pretutindeni

Informare pentru cetățenii Republicii Moldova:

Conform art. 24 al Dispoziției nr. 21 din 18 mai 2022, a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, începând cu data de 1 iunie 2022, se prelungește de drept până la 30 iunie 2023, termenul de valabilitate a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova care a expirat sau, după caz, va expira în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2022.

Admitere cetățeni străini

Recunoaștere studii cetățeni români UE și SEE

Studiază în România

CONFIRMAREA LOCULUI

În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:

a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 150 de lei, la casieria Universităţii

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 150 de lei şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii sau online.

c) românii de pretutindeni admiși pe locuri fără plata taxei de școlarizare dar cu bursă, pe locuri fără plata taxei de școlarizare dar fără bursă, sau cu plata taxei în lei (CPL), trebuie să-și completeze în termen de 3 zile de la afișarea rezultatelor finale formularul de confirmare a locului.

Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului): 100 lei

Sunt exceptați de la plata acestei taxe:

 • românii de pretutindeni,
 • copiii cadrelor didactice în activitate sau pensionate (doar pentru o opțiune, conform metodologiei),
 • persoane cu dizabilități, tineri din centre de plasament, etc, conform reglementărilor interne,
 • alte situații conform reglementărilor interne.

ALTE FACILITĂȚI

Acces

 • Corp A - bulevardul Revoluției nr. 72
  • Pentru facilitarea accesului la admitere Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad oferă atât posibilitatea înscrierii on-line pentru toți candidații, cât și înscrierea direct la sediul universității din bulevardul Revoluției nr. 72.
  • Pentru facilitarea accesului tuturor candidaților care doresc să își depună dosarul în format fizic, sediul admiterii este la parterul imobilului menționat mai sus.
 • Complex M - Str. Elena Drăgoi nr. 2 - rampă de acces + lift
 • Corp B - Calea Aurel Vlaicu nr. 41-43, Arad - rampă de acces
 • Cămine studențești - Str. Ursului nr. 2-4, Arad - rampă de acces

Bibliotecă

 • Studenții Universității "Aurel Vlaicu" din Arad beneficiază de acces la biblioteca proprie dotată cu 2 săli de lectură și cu un fond de carte pentru împrumut şi studiu de peste 71000 volume, cu tehnică de calcul, acces la Internet pentru toate calculatoarele, inclusiv acoperire wireless
 • Biblioteca universitară "Cornelia Bodea"

Burse

 • Studenții pot beneficia de toate tipurile de burse prevăzute de legislația în vigoare, precum și de burse UAV din fonduri proprii
 • Legislație burse
 • Documente interne burse
 • Studenții Universității "Aurel Vlaicu" din Arad pot beneficia de burse de studii și de stagii de practică Erasmus+

e-learning

 • Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad pune la dispoziția studenților platforma internă Smart University Management System (SUMS) sau Platforma Integrată de Management Universitar. Studenții pot folosi platforma pentru acces la:
  • vizualizarea on-line a orarului
  • situația școlară
  • fișiere de cursuri, seminarii
  • evaluarea cadrelor didactice
  • contracte de studii - acte adiționale

Servicii medicale

 • În Complexul universitar M - Str. Elena Drăgoi nr. 2 - există un cabinet medical și un cabinet stomatologic, dedicate studenților
 • Servicii medicale

Centru de Consiliere și Orientare în Carieră

 • Studenții Universității "Aurel Vlaicu" din Arad pot beneficia de consiliere în carieră și de sprijin în găsirea unui loc de muncă
 • CCOC

Liga studenților

 • Studenții Universității "Aurel Vlaicu" din Arad pot:
  • face parte din Liga Studenților din Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
  • organiza activități de voluntariat
  • beneficia de locuri în tabere studențești

Practica

 • Studenții Universității "Aurel Vlaicu" din Arad pot face practică în domeniul de studii ales pe baza convențiilor de practică încheiate la nivelul universității

Cămine

 • Studenții Universității "Aurel Vlaicu" din Arad se pot caza în căminele puse la dispoziție de Universitate, în camere cu 2 și respectiv 3/4 paturi

Cămine și cantină

 • Studenții Universității "Aurel Vlaicu" din Arad pot lua masa la cantina studențească

Bază sportivă

 • Studenții Universității "Aurel Vlaicu" din Arad beneficiază de acces la baza sportivă a universității