Informații Admitere

Admission information for non-EU citizens

Admitere români de pretutindeni

Admitere cetățeni străini

Recunoaștere studii cetățeni români UE și SEE

Studiază în România

CONFIRMAREA LOCULUI

În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:

a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 150 de lei, la casieria Universităţii

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 150 de lei şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii sau online.

c) românii de pretutindeni admiși pe locuri fără plata taxei de școlarizare dar cu bursă, pe locuri fără plata taxei de școlarizare dar fără bursă, sau cu plata taxei în lei (CPL), trebuie să-și completeze în termen de 3 zile de la afișarea rezultatelor finale formularul de confirmare a locului.

Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului): 100 lei