Informatii Admitere

Admitere români de pretutindeni
NUMĂRUL DE LOCUR/GRANTURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STATPENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI


STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

TOTAL

26

15

43

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

TOTAL

10

7

17

STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă

Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursă

TOTAL

2

1

3


Admitere cetățeni străini

Recunoastere studii cetateni romani UE si SEE

Studiază în România

  • Documente

CONFIRMAREA LOCULUI

În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:

a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 de lei, la casieria Universităţii

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 100 de lei şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.

Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului) : 100 lei Taxele de şcolarizare sunt cele aprobate prin HS.