Sesiunea I

Rezultate admitere sesiunea I

Confirmări locuri: 28-30 iulie 2021 între orele 9 și 17 astfel:

  • Candidații admiși pe locuri bugetate (fără taxă de studii) vor confirma locul prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei, semnarea contractului de studii și depunerea la dosarul de înscriere a Diplomei de bacalaureat în original (dacă nu a fost depusă la înscriere) la sediul Comisiei de admitere al facultății – Arad, B-dul Revoluției, nr. 72 (Palatul BNR);
  • Candidații admiși pe locuri cu taxă au două alternative de a confirma locul:
    • ONLINE prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei, achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii din contul de candidat pe care îl accesează pe https://core.uav.ro/ cu nume de utlizator: CNP; parola: ultimele 4 cifre din CNP ,
    • prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei, achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii la sediul Comisiei de admitere al facultății – Arad, B-dul Revoluției, nr. 72 (Palatul BNR),

Facultatea de Inginerie

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

Facultatea de Ştiinţe Economice

Facultatea de Teologie

Facultatea de Ştiinţe Exacte

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Facultatea de Design