Rezultate admitere 2019

Din motive de protectie a datelor cu caracter personal, pe listele de admitere apare doar codul de inscriere la admitere .... NU si Numele si prenumele candidaților. Codul se gaseste pe Adeverinta de inscriere și pe chitanta de plata a taxei de admitere


Facultatea de Design


Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

  • Educaţie Fizică şi Sportivă
  • Activități motrice curriculare și extracurriculare
  • Lista finală


Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului


Facultatea de Inginerie


Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială


Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

Facultatea de Ştiinţe Economice


Facultatea de Ştiinţe Exacte


Facultatea de Teologie

  • Doctrina si Cultura Crestina
  • Pastoratie si Viata Liturgica
  • Teologie ortodoxa pastorala
  • Lista finală
  • Şcoală doctorală - listă finală