Sesiunea a II-a

Rezultate admitere sesiunea a II-a

Confirmări locuri: 15-16 septembriee 2021 între orele 9 și 17 astfel:

 • Candidații admiși pe locuri bugetate (fără taxă de studii) vor confirma locul prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei, semnarea contractului de studii și depunerea la dosarul de înscriere a Diplomei de bacalaureat în original (dacă nu a fost depusă la înscriere) la sediul Comisiei de admitere al facultății – Arad, B-dul Revoluției, nr. 72 (Palatul BNR);
 • Candidații admiși pe locuri cu taxă au două alternative de a confirma locul:
  • ONLINE prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei, achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii din contul de candidat pe care îl accesează pe https://core.uav.ro/ cu nume de utlizator: CNP; parola: ultimele 4 cifre din CNP ,
  • prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei, achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii la sediul Comisiei de admitere al facultății – Arad, B-dul Revoluției, nr. 72 (Palatul BNR),

Facultatea de Inginerie

 • Liste Facultatea de Inginerie

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

 • Liste Facultatea de Științe Umaniste și Sociale

Facultatea de Ştiinţe Economice

 • Liste Facultatea de Științe Economice

Facultatea de Teologie

Facultatea de Ştiinţe Exacte

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

 • Liste Faculttatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială

Facultatea de Educație Fizică și Sport

 • Liste Facultatea de Educație Fizică și Sportivă

Facultatea de Design

 • Liste Facultatea de Design