Informatii Admitere copy

Cod
Document
Aprobat

Admission information for non-EU citizens

Admitere români de pretutindeni

Informare pentru cetățenii Republicii Moldova:

Conform art. 24 al Dispoziției nr. 21 din 18 mai 2022, a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, începând cu data de 1 iunie 2022, se prelungește de drept până la 30 iunie 2023, termenul de valabilitate a pașaportului cetățeanului Republicii Moldova care a expirat sau, după caz, va expira în perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2022.

Admitere cetățeni străini

Recunoastere studii cetateni romani UE si SEE

Studiază în România

 • Documente

CONFIRMAREA LOCULUI

În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:

a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 100 de lei, la casieria Universităţii

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 100 de lei şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.

Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului) : 100 lei Taxele de şcolarizare sunt cele aprobate prin HS.


ALTE FACILITĂȚI

Acces

 • Corp A - bulevardul Revoluției nr. 72
  • Pentru facilitarea accesului la admitere Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad oferă atât posibilitatea înscrierii on-line pentru toți candidații, cât și înscrierea direct la sediul universității din bulevardul Revoluției nr. 72.
  • Pentru facilitarea accesului tuturor candidaților care doresc să își depună dosarul în format fizic, sediul admiterii este la parterul imobilului menționat mai sus.
 • Complex M - Str. Elena Drăgoi nr. 2 - rampă de acces + lift
 • Corp B - Calea Aurel Vlaicu nr. 41-43, Arad - rampă de acces
 • Corp D - Rectorat - Bulevardul Revoluției nr. 77

Studii

Burse

e-learning

 • Universității "Aurel Vlaicu" din Arad pune la dispoziția studenților platforma internă Smart University Management System (SUMS) sau Platforma Integrată de Management Universitar. Studenții pot folosi platforma pentru acces la:
  • vizualizarea on-line a orarului
  • situația școlară
  • fișiere de cursuri, seminarii
  • evaluarea cadrelor didactice
  • contracte de studii - acte adiționale

Taxe