Rezultatele admitere sesiunea I

Confirmări locuri: 29-31 iulie 2020 între orele 9 și 17 astfel:

 • Candidații admiși pe locuri bugetate (fără taxă de studii) vor confirma locul prin achitarea taxei de înmatriculare de 100 lei, semnarea contractului de studii și depunerea la dosarul de înscriere a Diplomei de bacalaureat în original (dacă nu a fost depusă la înscriere) la sediul Comisiei de admitere al facultății – Arad, B-dul Revoluției, nr. 72 (Palatul BNR);
 • Candidații admiși pe locuri cu taxă au două alternative de a confirma locul:
  • ONLINE prin achitarea taxei de înmatriculare de 100 lei, achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii din contul de candidat pe care îl accesează pe https://core.uav.ro/ cu nume de utlizator: CNP; parola: ultimele 4 cifre din CNP ,
  • prin achitarea taxei de înmatriculare de 100 lei, achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii la sediul Comisiei de admitere al facultații – Arad, B-dul Revoluției, nr. 72 (Palatul BNR),

Facultatea de Inginerie

 • Automatica şi informatica aplicata
 • Autovehicule rutiere
 • Inginerie economica industrială
 • Ingineria sudării
 • Tehnologia şi designul produselor textile
 • Tehnologia constructiilor de maşini
 • Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
 • Candidaţi in asteptare
 • Lista finală

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

 • Controlul şi expertiza produselor alimentare
 • Ingineria produselor alimentare
 • Inginerie şi management in alimentaţie publică şi agroturism
 • Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice
 • Protectia consumatorului şi a mediului
 • Inginerie și management în agribusiness
 • Managementul calitatii produselor alimentare
 • Candidaţi în aşteptare
 • Lista finală

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

 • Administraţie publică
 • Administratie publica in context european
 • Imagine mediatică și comunicare publică(II)
 • Jurnalism
 • Limba şi literatura Română - Limba şi literatura Engleză
 • Muzica
 • Teologie penticostală didactică
 • Lista finală

Facultatea de Ştiinţe Economice

 • Antreprenoriat şi administrarea afacerilor
 • Contabilitate şi informatică de gestiune
 • Economia comerţului, turismului şi serviciilor
 • Finante şi banci
 • Management
 • Lista finală

Facultatea de Teologie

 • Teologie ortodoxa pastorala
 • Lista finală

Facultatea de Ştiinţe Exacte

 • Informatică aplicată
 • Informatică
 • Matematică Informatică
 • Lista finală

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

 • Asistenţă Socială
 • Consiliere și evaluare psihologică
 • Pedagogia interactiva
 • Psihopedagogie specială
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 • Psihologie
 • Psihopedagogia educatiei timpurii si a scolaritatii mici
 • Politici si strategii ale formarii competentelor pentru cariera didactica
 • Servicii de asistenta sociala
 • Candidaţi in asteptare
 • Lista finală

Facultatea de Educație Fizică și Sport


Facultatea de Design

 • Design Ambiental
 • Design
 • Design şi dezvoltare de produs
 • Moda - Design Vestimentar
 • Candidaţi în aşteptare
 • Lista finală


Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

 • Educaţie Fizică şi Sportivă
 • Activități motrice curriculare și extracurriculare
 • Lista finală


Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

 • Controlul şi expertiza produselor alimentare
 • Ingineria produselor alimentare
 • Inginerie şi management in alimentaţie publică şi agroturism
 • Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice
 • Protectia consumatorului şi a mediului
 • Inginerie și management în agribusiness
 • Managementul calitatii produselor alimentare
 • Evaluarea si controlul calitatii mediului
 • Candidaţi în aşteptare
 • Lista finală


Facultatea de Inginerie

 • Automatica şi informatica aplicata
 • Automatizări şi sisteme inteligente
 • Autovehicule rutiere
 • Inginerie economica industrială
 • Ingineria şi managementul sistemelor tehnice
 • Ingineria sudării
 • Producţia sistemelor industriale
 • Tehnologia şi designul produselor textile
 • Tehnologia constructiilor de maşini
 • Tehnologia tricotajelor şi confecţiilor
 • Candidaţi in asteptare
 • Lista finală


Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

 • Asistenţă Socială
 • Consiliere și evaluare psihologică
 • Pedagogia interactiva
 • Psihopedagogie specială
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 • Psihologie
 • Psihopedagogia educatiei timpurii si a scolaritatii mici
 • Politici si strategii ale formarii competentelor pentru cariera didactica
 • Servicii de asistenta sociala
 • Candidaţi in asteptare
 • Lista finală


Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

 • Administraţie publică
 • Administraţie publică(II)
 • Administratie publica in context european(II)
 • Imagine mediatică și comunicare publică(II)
 • Jurnalism
 • Jurnalism(II)
 • Limba si literatura. Tendinte actuale(II)
 • Limba şi literatura Română - Limba şi literatura Engleză
 • Limba şi literatura Română - Limba şi literatura Engleză(II)
 • Lingvistică aplicată - Perspective moderne în didactica limbii engleze(II)
 • Muzica(II)
 • Teologie penticostală didactică
 • Teologie penticostală didactică(II)
 • Studii de teologie publica
 • Teologie publică(II)
 • Lista respinsi
 • Lista finală

Facultatea de Ştiinţe Economice

 • Antreprenoriat şi administrarea afacerilor
 • Contabilitate şi informatică de gestiune
 • Economia comerţului, turismului şi serviciilor
 • Expertiză contabilă şi audit
 • Finanţe corporative
 • Finante şi banci
 • Management
 • Management şi finanţare în administraţia publică
 • Strategii şi politici de management
 • Lista finală

Facultatea de Ştiinţe Exacte

 • Informatică aplicată
 • Informatică
 • Matematică Informatică
 • Modelare matematică în cercetare şi didactică
 • Studii avansate de informatică aplicată
 • Lista finală


Facultatea de Teologie

 • Doctrina si Cultura Crestina
 • Pastoratie si Viata Liturgica
 • Teologie ortodoxa pastorala
 • Lista finală
 • Şcoală doctorală - listă finală