Acte necesare

Acte necesare pentru înscrierea la admiterea la programele de studii de licență în UAV 2020

 1. Cerere tip (se primește la înscriere și este specifică fiecărei facultăți).
 2. Diploma de Bacalaureat (în original), diplomă echivalentă acesteia sau adeverință eliberată de instituția de învățământ în care se menționează media generală, mediile obținute în anii de studiu, termenul de valabilitate și faptul că nu a fost eliberată diploma. În cazul în care un candidat se înscrie pentru admitere și la o altă universitate (facultate), în locul diplomei, respectiv adeverinței se va anexa copia împreună cu o copie a legitimației de înscriere la concurs la prima universitate (facultate).
 3. Foaie matricolă/Situație școlară în original și copie (la Diploma de Bacalaureat se atașează Foaia matricolă iar la adeverință Situația școlară).
 4. Certificat de naștere (copie și original).
 5. Certificat de căsătorie (copie și original), dacă este cazul.
 6. Alte acte care să ateste schimbarea numelui în copie (dacă este cazul).
 7. Copie Carte de Identitate/Buletin de Identitate.
 8. Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „clinic sănătos, apt pentru admitere la facultate”. Pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport se va face mențiunea : Apt pentru educaţie fizică şi sport
 9. Două fotografii color de tip buletin.
 10. Dosar plic + folie plastic.
 11. Diploma de licență + Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă sau Adeverință + Situație școlară care să ateste studiile superioare absolvite anterior -dacă este cazul. Studenții unor programe de studii acreditate sau autorizate să funcționeze provizoriu în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat sau particulare din România pot să-și continue studiile la UAV, prin concurs de admitere, la același program de studiu sau un program de studiu din același domeniu sau un domeniu conex, în anii II, III, (IV) de studiu, în baza unei cereri de trecere în an superior pe baza creditelor obținute anterior.

TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE (ANALIZA DOSARULUI) : 100 LEI

Acte necesare pentru înscrierea la admiterea la programele de studii de master în UAV 2020

 1. Cerere tip (se primește la înscriere și este specifică fiecărei facultăți).
 2. Diploma de Bacalaureat (în original), diplomă echivalentă acesteia.
 3. Foaie matricolă în original și copie.
 4. Diploma de licență + Suplimentul la diplomă/Foaie matricolă în original. Absolvenții din promoția 2019 pot prezenta în locul diplomei de licență și a foii matricole o adeverință din care să rezulte media la examenul de licență și media anilor de studiu din facultate
 5. Certificat de naștere (copie și original).
 6. Certificat de căsătorie (copie și original), dacă este cazul.
 7. Alte acte care să ateste schimbarea numelui în copie (dacă este cazul).
 8. Copie Carte de Identitate/Buletin de Identitate.
 9. Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea „clinic sănătos, apt pentru admitere la facultate”. Pentru Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport se va face mențiunea : Apt pentru educaţie fizică şi sport
 10. Două fotografii color de tip buletin.
 11. Curriculum vitae.
 12. Dosar plic + folie plastic.

TAXA DE ÎNSCRIERE LA ADMITERE (ANALIZA DOSARULUI) : 100 LEI