Rezultate Sesiunea a II-a 2022

Facultatea de Inginerie

Licență

 • Automatică și informatică aplicată
 • Autovehicule rutiere
 • Ingineria sudării
 • Inginerie economică industrială
 • Tehnologia construcțiilor de mașini
 • Tehnologia și designul produselor textile
 • Tehnologia tricotajelor și confecțiilor
 • Candidați în așteptare

Master

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

 • Controlul și expertiza produselor alimentare
 • Ingineria produselor alimentare
 • Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice
 • Inginerie și management în alimentație publică și agroturism
 • Protecția consumatorului și a mediului

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

 • Administrație publică
 • Jurnalism
 • Limbă și literatură română-Limbă și literatură engleză
 • Muzică
 • Teologie penticostală didactică
 • Candidați în așteptare

Facultatea de Ştiinţe Economice

 • Contabilitate şi informatică de gestiune
 • Economia comerţului, turismului şi serviciilor
 • Finanțe şi bănci
 • Management

Facultatea de Teologie

 • Teologie ortodoxă pastorală

Facultatea de Ştiinţe Exacte

 • Informatică
 • Informatică (lb. engleză)
 • Matematică Informatică

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

 • Asistenţă Socială
 • Psihopedagogie specială
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 • Psihologie
 • Candidați în așteptare

Facultatea de Educație Fizică și Sport

 • Educație Fizică și Sportivă
 • Kinetoterapie și motricitate specială
 • Candidați în așteptare

Facultatea de Design

 • Design Ambiental
 • Design
 • Moda - Design Vestimentar
 • Candidați în așteptare

Școala Doctorală Interdisciplinară