Rezultate admitere 2022 copy

Rezultate admitere sesiunea I

Confirmări locuri: 27-29 iulie 2022 între orele 9 și 17 astfel:

 • Candidații admiși pe locuri bugetate (fără taxă de studii) vor confirma locul prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei, semnarea contractului de studii și depunerea la dosarul de înscriere a Diplomei de bacalaureat în original (dacă nu a fost depusă la înscriere) la sediul Comisiei de admitere al facultății – Arad, B-dul Revoluției, nr. 72 (Palatul BNR);
 • Candidații admiși pe locuri cu taxă au două alternative de a confirma locul:
  • ONLINE prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei, achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii din contul de candidat pe care îl accesează pe https://core.uav.ro/ cu nume de utlizator: CNP; parola: ultimele 4 cifre din CNP ,
  • prin achitarea taxei de înmatriculare de 150 lei, achitarea primei tranșe din taxa de școlarizare pentru anul I de studii și semnarea contractului de studii la sediul Comisiei de admitere al facultății – Arad, B-dul Revoluției, nr. 72 (Palatul BNR),

Facultatea de Inginerie

 • Automatică și informatică aplicată
 • Autovehicule rutiere
 • Ingineria sudării
 • Inginerie economică industrială
 • Tehnologia construcțiilor de mașini
 • Tehnologia și designul produselor textile

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

 • Liste F.I.A.T.P.M.

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

 • Liste Facultatea de Științe Umaniste și Sociale
 • Muzică

Facultatea de Ştiinţe Economice

 • Contabilitate şi informatică de gestiune
 • Economia comerţului, turismului şi serviciilor
 • Finanțe şi bănci
 • Management
 • Candidați în așteptare

Facultatea de Teologie

 • Teologie ortodoxa pastorala

Facultatea de Ştiinţe Exacte

 • Informatică
 • Informatică (lb. engleză)
 • Matematică Informatică

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

 • Asistenţă Socială
 • Psihopedagogie specială
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 • Psihologie
 • Candidați în așteptare

Facultatea de Educație Fizică și Sport

 • Educație Fizică și Sportivă
 • Contestații și confirmări

Facultatea de Design

 • Design Ambiental
 • Design
 • Moda - Design Vestimentar