Admission 2016


Admission results 2016

INFO Admitere

Sesiunea a II -a de inscrieri:2-10 septembrie 2016

Orar înscrieri :

 • luni - vineri orele09:00-17:00
 • sâmbăta - duminicăorele 09:00- 13:00
 • Nota: Pentru candidații laFacultatea de Teologie, înscrierea se face la adresa: Str. AcademiaTeologică, nr. 9, 310096, Arad
 • Actenecesare la înscrierea la admiterea 2016
 • Locuri și Specializari Licență
 • Locuri și Specializări Master
 • PLIANTADMITERE 2016
 • Regulamentde organizare si desfasurare a concursului de admitere in ciclul destudii universitare de licenta si masterat, iulie-septembrie2016
 • CNRED -Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor
 • OMENCS 3107 din 27 ianuarie 2016 pentru aprobareaMetodologiei-cadru privind organizarea admiterii in ciclurile destudii universitare de licenta, master si de doctorat pentru anuluniversitar 20016-2017
 • OMENCS 3482 din 24 martie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Atestare aTitlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 • OMENCS3775 din 16 Mai 2016 privind aprobarea Metodologia de primirela studii şi şcolarizare a cetăţenilor străini pe locuri fără platataxelor de şcolarizare, dar cu bursă, în instituţiile de Învăţământsuperior de stat acreditate
 • OMENCS 3855 din 26 Mai 2016 privind aprobarea Metodologia deprimire la studii şi şcolarizare a cetăţenilor striini in unităţilede învăţământ preuniversitar/instituţiile de învăţământ superior destat şi particular acreditate, in anul şcolar/universitar 2016-2017

CONFIRMAREA LOCULUI

În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţicandidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme loculdupă cum urmează:

a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetarevor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la cares-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxade înmatriculare în valoare de 50 de lei, la casieria Universităţii

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achitataxa de înmatriculare de 50 de lei şi 25% din taxa de şcolarizare,la casieria universităţii.

Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului) : 50 lei

Taxe deşcolarizare conform HS nr. 150 din 26.05.2016

Taxediverse conform HS nr. 151 din 26.05.2016

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale UniuniiEuropene, ale Spaţiului Economic European și din ConfederaţiaElveţiană pentru înscrierea la studii universitare de licenţă

 • Dosarele se depun la UAV in perioada 18-29 iulie2016

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiteriila studii universitare de master / doctorat

 • Dosarele se depun la UAV in perioada 18-29 iulie2016