Locuri şi Specializări Licenţă 2017

Nr. crt.

Facultatea

Domeniul de licenta

Specializarea/ Programul de studii universitare de licenta (locatia geografica de desfasurare si limba de predare)*A

Acreditare (A)/ Autorizare de functionare provizorie (AP)

Forma de invatamant

Numar de credite de studii transferabile

Numar maxim de studenti care pot fi scolarizati

1

Facultatea de Inginerie

Tel. 0257250389

Ingineria autovehiculelor

Autovehicule rutiere

A

IF

240

80

Ingineria sistemelor

Automatica si informatica aplicata

A

IF

240

60

Inginerie industriala

Tehnologia constructiilor de masini

A

IF

240

100

Tehnologia si designul produselor textile

A

IF

240

50

Tehnologia tricotajelor si confectiilor

A

IF

240

50

Ingineria sudarii

AP

IF

240

60

Inginerie si management

Inginerie economica industriala

A

IF

240

50

2

Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protectia Mediului

Tel. 0257219331

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice

A

IF

240

60

Ingineria produselor alimentare

Controlul si expertiza produselor alimentare

A

IF

240

60

Ingineria produselor alimentare

A

IF

240

60

Protectia consumatorului si a mediului

AP

IF

240

60

Inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala

Inginerie si management in alimentatia publica si agroturism

A

IF

240

60

3

Facultatea de Stiinte Umaniste si Sociale

Tel. 0257219336

Limba si literatura

Limba si literatura romana - Limba si literatura engleza

A

IF

180

80

Stiinte administrative

Administratie publica

A

IF

180

50

Stiinte ale comunicarii

Jurnalism

A

IF

180

24

Teologie

Teologie penticostala didactica

A

IF

180

30

4

Facultatea de Stiinte Economice

Tel. 0257280679

Administrarea afacerilor

Economia comertului, turismului si serviciilor

A

IF

180

75

Contabilitate

Contabilitate si informatica de gestiune

A

IF

180

100

Finante

Finante si banci

A

IF

180

75

Management

Management

A

IF

180

100

5

Facultatea de Teologie Ortodoxa „Ilarion V. Felea“

Tel. 0257285855

Teologie

Teologie ortodoxa pastorala

A

IF

240

75

6

Facultatea de Stiinte Exacte

Tel. 0257219000

Informatica

Informatica

A

IF

180

75

Informatica aplicata

AP

IF

180

75

Matematica

Matematica informatica

A

IF

180

75

7

Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistenta Sociala

Asistenta sociala

Asistenta sociala

A

IF

180

75

Psihologie

Psihologie

A

IF

180

75

Stiinte ale educatiei

Pedagogia invatamantului primar si prescolar

A

IF

180

130

Psihopedagogie speciala

A

IF

180

60

8

Facultatea de Educatie Fizica si Sport

Educatie fizica si sport

Educatie fizica si sportiva

A

IF

180

60

9

Facultatea de Design

Arte vizuale

Design

A

IF

180

25

Design ambiental

AP

IF

180

25

Moda - design vestimentar

A

IF

180

25