Rezultate seiunea a II-a

Facultatea de Inginerie

Licență

 • Automatică și informatică aplicată
 • Autovehicule rutiere
 • Ingineria sudării
 • Inginerie economică industrială
 • Tehnologia construcțiilor de mașini
 • Tehnologia tricotajelor și confecțiilor
 • Candidați în așteptare

Master

 • Automatizări și sisteme inteligente
 • Ingineria și managementul calității
 • Ingineria și managementul sistemelor tehnice complexe
 • Productica sistemelor industriale
 • Candidați în așteptare

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

Licență

 • Controlul și expertiza produselor alimentare
 • Ingineria produselor alimentare
 • Ingineria sistemelor biotehnice și ecologice
 • Inginerie și management în alimentație publică și agroturism
 • Protecția consumatorului și a mediului

Master

 • Evaluarea și controlul calității mediului
 • Inginerie și management în agribusiness
 • Managementul calității produselor alimentare

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale

Licență

 • Administrație publică
 • Interpretare muzicală - Canto
 • Jurnalism
 • Limbă și literatură română-Limbă și literatură engleză
 • Teologie penticostală didactică

Master

 • Administrație publică în context european
 • Comunicare managerială și resurse umane
 • Limbă și literatură. Tendințe actuale
 • Lingvistică aplicată-Perspective moderne în didactica limbii engleze (În lb. Engleză)
 • Teologie publică

Facultatea de Ştiinţe Economice

Licență

 • Contabilitate şi informatică de gestiune
 • Economia comerţului, turismului şi serviciilor
 • Finanțe şi bănci
 • Management
 • Candidați în așteptare

Master

 • Antreprenoriat și administrarea afacerilor
 • Expertiză contabilă și audit
 • Finanțe corporative
 • Management și finanțare în administrația publică
 • Strategii și politici de management
 • Candidați în așteptare

Facultatea de Teologie

Licență

 • Teologie ortodoxă pastorală

Master

 • Doctrină și cultură creștină

Facultatea de Ştiinţe Exacte

Licență

 • Informatică
 • Informatică (lb. engleză)
 • Matematică Informatică

Master

 • Informatică aplicată în științe, tehnologie și economie
 • Modelare matematică în știință și tehnologie (în lb. Engleză)

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială

Licență

 • Asistenţă socială
 • Psihopedagogie specială
 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar
 • Psihologie

Master

 • Consiliere și evaluare psihologică
 • Pedagogie interactivă
 • Politici și strategii ale formării competențelor pentru cariera didactică
 • Psihopedagogia educației timpurii și a școlarității mici
 • Servicii de asistență socială

Facultatea de Educație Fizică și Sport

Licență

 • Educație Fizică și Sportivă
 • Kinetoterapie și motricitate specială

Master

 • Activități motrice curriculare și extracurriculare
 • Sport și performanță motrică

Facultatea de Design

Licență

 • Design Ambiental
 • Design
 • Moda - Design Vestimentar

Master

 • Design şi dezvoltare de produs

Școala Doctorală Interdisciplinară

 • Teologie ortodoxă
 • Teologie evanghelică
 • Ingineria mediului